Ensiohjeet

Ensiohjeet hautausta järjestävälle

Haluamme olla tukenanne käytännön järjestelyissä pikimmiten: maksuton neuvonta p. (03) 752 2246. Voitte varata toimistollemme tapaamisajan, jossa käymme läpi ajatuksenne hautajaisten järjestelyistä ja etsimme parhaan ratkaisun järjestelyjen toteuttamiseksi, huomioiden myös kustannukset. Kaikki järjestelyt voidaan tarvittaessa hoitaa myös puhelimitse tai sähköpostilla.

Järjestelyt toteutetaan aina ensisijaisesti vainajan toiveita ja katsomusta kunnioittaen. Tällöin on huomioitava mm. vainajan uskonnollinen tai ei-uskonnollinen katsomus sekä toive hautaustavasta ja paikasta. On myös mahdollista, että vainaja on eläessään kirjannut toiveensa ” Hautausjärjestelyni”-vihkoseen. Tämä olisi hyvä olla mukana, kun järjestelyjä lähdetään tekemään.

Hautajaisten kustannukset

Keskimäärin hautajaisten kustannukset hautaustoimiston osalta ovat 800–1 500 € (sisältää mm. arkun, uurnan, vainajan pukemisen ja vaatetuksen, kuljetuksen ja järjestelykulut). Seurakunnalta tulevat maksut ovat arviolta 330–1 000 € (koostuu mm. hautauksesta, hautapaikasta, tuhkauksesta ja mahdollisista tilavuokrista). Mikäli vainaja on ollut varaton, on mahdollista hakea paikalliselta toimeentuloturvalta hautausavustusta. Hautauskulut voidaan maksaa kuolinpesän pankkitililtä. Kuluista (omaisten tilaamista hautauspalveluista) vastaa viime kädessä kuolinpesä eli omaiset. Jos mahdollista, on hyvä selvittää kuolinpesän käytettävissä olevat varat etukäteen, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus, eli ns. vainajan viimeinen veroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitusta varten on hankittava useita dokumentteja, joten on hyvä ryhtyä toimeen perukirjan laatimiseksi jo pian hautajaisten jälkeen.

Voitte sopia tapaamisen perukirjoittajamme Varpu Välimaan kanssa ja kartoittaa kuolinpesän tilanteen; mitä dokumentteja pesänilmoittajan tulee hankkia ja kuinka edetään.

Varpu Välimaa p. 045 343 1888

Perunkirjoitus Varpu Välimaa Oy

Lisätietoa saatte myös

Suomen Hautaustoimistojen Liitto Ry – Ensiohjeet vainajan omaisille:

suomeksi

På svenska

Kuinka valita hautaustoimisto?